การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) โดยมี ผอ.กาญจนา สุภาศาสตร์ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ผอ.เสกสรรค์ สำเภาพันธ์ โรงเรียนบ้านซับมะนาว ผอ.สินาท จันทร์ขำ โรงเรียนบ้านเขาดิน ให้เกียรติเป็นกรรมการ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ