กิจกรรม ลูกเสือสามัญ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นประธานงาน กิจกรรม Day Camp เข้าค่ายและเดินทางไกล ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี โรงเรียนเรียนบ้านธารนพเก้า ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านธารนพเก้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1