กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรม Day Camp เข้าค่ายและเดินทางไกล โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ปีการศึกษา 2564 ลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านธารนพเก้า