กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายเข็มมะรัต บุตรสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรม Day Camp เข้าค่ายและเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านธารนพเก้า สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1