กีฬาสี ธารนพเก้าเกมส์

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านธารนพเก้า สพป.สระแก้ว เขต 1 “ธารนเก้าเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 มีนางสาวสายรุ้ง สาระสุภาพ หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน โดยมีแบ่งออกเป็น 3 สี สีแดง สีเหลือง สีฟ้า มีการแข่งขันกีฬา สากล กีฬาพื้นบ้าน เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง