กีฬาอำเภอเขาฉกรรจ์

วันที่ 9-13-14-15-16-17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้ส่งนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอเขาฉกรรจ์ ครั้งที่ 2 โดยมีสนามโรงเรียนบ้านซับมะนาว โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์