ข้อมูลผู้บริหาร

นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า
วุฒิการศึกษา กศ.ม. บริหารการศึกษานายเข็มมะรัต บุตรสุริย์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า
วุฒิการศึกษา กศ.ม. บริหารการศึกษา