ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ม.1-ม.3

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า สพป.สระแก้ว เขต 1 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีนายเข็มมะรัต บุตรสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นประธานในพิธี โครงการอบรมนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มี คุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับวัยของนักเรียน