งานเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า นำโดย ผอ.กาญจนา สุภาศาสตร์ รอง ผอ. เข็มรัตน บุตรสุริย์ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า ได้ร่วมกันจัดงาน เกษียณอายุราชการ ให้กับครูพวงเพ็ญ ทองคำสุข ครูปราณี ดวงเดือน เพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงความดีงาม ที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์มาตั้งแต่บรรจุ จนถึงเกษียณอายุราชการ ที่โรงเรียนบ้านธารนพเก้า