ฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายเข็มมะรัต บุตรสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า คณะครูโรงเรียนบ้านธารนพเก้า พานักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 และเตรียมพร้อมในการเปิดเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งการฉีดวัคซีนของนักเรียน มีผู้ปกครองยินยอมให้ฉีดและมาดูแลลูกหลานของตนเองทุกคน