ต้อนรับรองผอ.ร.ร.คนใหม่

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า พร้อมคณะครู ต้อนรับนายเขมมะรัต บุตรสุริย์ มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ด้วยความยินดียิ่ง เพื่อมาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้น