ทักษะอาชีพทอฟฟี่กล้วย ป.1-ป.3

งานอาชีพ นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 ทำทอฟฟี่กล้วย โดยมีวิทยากรท้องถิ่น และคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด คอยคุมคุณภาพ กล้วยที่นำมาใช้ ได้แก่ กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยน้ำหว้า เพื่อเปรียบเทียบรสชาติ ความอร่อย รับรองใครได้ชิมแล้ว ชิลลเวอร์