ทักษะอาชีพขนมปังแซนวิช อนุบาล

ทักษะอาชีพอนุบาล ทำขนมปังแซนวิส นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์การทำขนมปังแซนวิข ตามนโนบายทักษะอาชีพทุกระดับชั้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1