ทำบุญขึ้นปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า นายเข็มมะรัต บุตรสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า คณะครูทุก ๆ ท่าน นักเรียน โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ขึ้น โดยภาคเช้ามีพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายจตุปัจจัย ถวายภัตตาหารเพล แด่พระคุณเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย