ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นประธานพิธีวางพวง
มาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระคุณเจ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล