ธารนพเก้าเกมส์

วันที่ 10-11 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้จัดกีฬาภายใน “ธารนพเก้าเกมส์” โดยมี นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นประธาน นางสาวสายรุ้ง สาระสุภาพ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน มีการแข่งขันกีฬาสากล กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักในการออกกำลัง รักการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย