ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า นายเข็มมะรัต บุตรสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการชี้แจงกฏระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านธารนพเก้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อีกด้วย