ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เทอมเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายเข็มมะรัต บุตรสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า คณะครูหัวหน้าฝ่าย ได้กล่าวชี้แจง นโยบาย กฏระเบียบ ของโรงเรียนบ้านธารนพเก้า สพป.สระแก้ว เขต 1เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทำ MOU ร่วมกัน