ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า นายเข็มมะรัต บุตรสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า คณะครูโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยจะทำการเรียน Onsite Onhand or Online ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19