ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2564 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการครูและบุคลากรการศึกษา รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย ผอ.กาญจนา สุภาศาสตร์ รองเขมมะรัต บุตรสุริย์ ครูลิขิต เวทย์อุดม ครูปราณี ดวงเดือน ครูพวงเพ็ญ ทองคำสุข ได้ประเมินคณะครูโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลื่อนขั้นของคณะครู นี้นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนบ้านธารนพเก้ามา คิดใหม่ ทำใหม่ ไฉไลกว่าเดิม