พิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นประธานใน พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสินทร มหาวิทยาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน