พิธีทบทวนคำปฏิญาณ

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้เป็นประธานใน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในคล้ายวันสถาปนาคณะเลือกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566