มอบกล้วยไข่ให้ความหวาน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า นายมิตรชัย ชัยสาร ครู กลุ่มสาระการงานอาชีพ หัวหน้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง นายศักดา จิตร์สุภา ทีมงาน ได้มอบกล้วยไข่ จากสวนกล้วยไข่โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ให้กับนักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับประทาน เพื่อบำรุงประสาท บำรุงสมอง ก่อนเข้าเรียนต่อไป