มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นประธานมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียน เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อไป