มอบแว่นสายตาและทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้เป็นประธานมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา จำนวน 6 คน เพื่อให้มีความสะดวกในการดำเนินชีวิตและการเรียนหนังสือ และต่อมาได้มอบทุนการศึกษา ทุนยากจนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 จำนวน 41 ทุน เพื่อเป็นทุนในการศึกษา เล่าเรียนต่อไป