มุทิตาจิต สพป.สระแก้ว เขต 1

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ครูสมเกียรติ หาญเชิงชัย ครู คศ.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้ร่วมงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาสระแก้ว เขต 1