มุทิตา กสิณาลัย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมมือร่วมใจ จัดงานเกษียณ ครูสมเกียรติ หาญเชิงชัย ครู คศ.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา โดยภาคเช้าจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตราหาร จตุปัจจัยแด่พระคุณเจ้า ตามด้วยการแสดงมุทิตาจิต คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ภาคกลางคืนเป็นเลี้ยง พบปะสังสรรค์ ญาติสนิท มิตรสหายทั้งใกล้และไกล ลูกศิษย์ลูกหา นักกีฬา ที่ครูได้ปลุกปั้นมา นับแต่นี้ขอให้ครูสมเกียรติ หาญเชิงชัย ได้พักผ่อน ทำในสิ่งที่ชอบ ชอบในสิ่งที่ทำครับ