รับการติดตามและประเมินป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า นายเข็มมะรัต บุตรสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านธารนพเก้า รับการติดตามและประเมินการป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จากคณะกรรมการติดตามและประเมินการป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564