รับการประเมิน กตปน.

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายเข็มมะรัต บุตรสุริย์ รองผู้อำนวยโรงเรียนบ้านธารนพเก้า และคณะครู โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ต้อนรับการประเมินจาก คณะกรรมการนิเทศ ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) ด้วยความยินดียิ่ง ทางโรงเรียนบ้านธารนพเก้า น้อมรับคำติชม ชี้แนะ จากคณะกรรมการ ทุกท่าน