ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว