ลอยกระทง

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า นายเข็มมะรัต บุตรสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีการประกวดแต่งชุดไทย ประกวดนางนพมาศ ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทง ให้เคียงคู่กับชาติไทยสืบต่อไป