ลูกเสือต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 นายสมเกียรติ หาญเชิงชัย ครู คศ.3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายอภินันท์ หอมคง ครู คศ.1 หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านธารนพเก้า เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากครู D.A.R.A จาก สภอ.เขาฉกรรจ์ และคุณครูจาก รพ.สต.บ้านซับมะนาว มาให้ความรู้ของยาเสพติด