วันครู 2565

เมื่อวันที่ 16 มกราคม นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า นายเข็มมะรัต บุตรสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า คณะครู โรงเรียนบ้านธารนพเก้า เข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2565 ณ หอประชุม
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยมี นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเขาฉกรรจ์ นายอำเภอเขาฉกรรจ์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน