วันครู 2567

วันที่ 15-16 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า นำโดย นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า พร้อมคณะครู เข้าร่วกิจกรรมวันครู โดยวันที่ 15 เป็นการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นฐาน วันที่ 16 เป็นพิธีการทางศาสนาและบูชาบูรพาจารย์ รำลึกถึงพระคุณครู โดยได้รับเกียรติจาก นายสมใจ พุทธเสนา นายอำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นประธานในพิธีทั้งภาคเช้าและภาคกลางคืน