วันต่อต้านยาเสพติด

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า นำโดย ผอ.กาญจนา สุภาศาสตร์ รอง.ผอ.เข็มมะรัต บุตรสุริย์ คณะครู นักเรียน ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม วันต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษร้ายของยาเสพติดต่าง ๆ จะได้ไม่เข้าไปข้องแวะ สิ่งเสพติดเหล่านั้น