วันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 25656 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติ โดยมีการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมมือร่วมใจกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตามชุมชน เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ตระหนักถึงพิษร้ายของยาเสพติด คนเสพตาย คนขายติดคุก