วันวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยมี นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมีการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันแต่งกายชุดรีไซเคิล ซึ่งได้ได้ความสนุกสนาน ตื่นเต้น และความรู้ อีกด้วย