วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ผอ.กาญจนา สุภาศาสตร์ รอง ผอ.เข็มมะรัต บุตรสุริย์ คณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีการทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ถวายเทียนพรรษา แด่พระคุณเจ้า เพื่อนำไปประกอบศาสนกิจ และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน ได้รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามของไทยสืบต่อไป