ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นประธานในพิธี โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีนายเข็มมะรัต บุตรสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า กล่าวรายงาน เพื่อให้คณะผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ได้จิตเป็นสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ ต่อส่วนรวม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ