สืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 และได้มอบรางวัลให้แก่หนูน้อยนพมาศที่คุณครูประจำชั้นส่งเข้าประกวด กิจกรรมนี้เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้สืบสานประเพณีลอยกระทง อันเป็นประเพณีอันดีงามทองไทยเอาไว้