หนองหว้าเกมส์

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า นายเข็มมะรัต บุญสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายหนองหว้า “หนองหว้าเกมส์” ทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 ณ สนามโรงเรียนบ้านธารนพเก้า โดยมี นายศักดิ์ชัย จงปลูกกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประธานในพิธี นายเสกสรรค์ สำเภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับมะนาว ประธานเครือข่ายหนองหว้า กล่าวรายงาน