อบรมโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

วันที่ 28 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ร่วมกับ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ร่วมกันจัดอบรมโครงการ 1,000 วันแรกของชีวิต เด็กไทย ฟันดี สูงดี สมส่วน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องโภชนาการ การรับประทานอาหาร ครบ 5 หมู่ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย ให้สมบูรณ์ แข็งแรง โดยมี ครูสายรุ้ง สาระสุภาพ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ควบคุมนักรเรียนและอำนวยความสะดวก