อบรมโครงการรักปลอดภัย

วันที่ 27 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพซับมะนาว จัดอบรมโครงการรักปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัยอันควร โดยมีครูพรรุ่ง หาญเชิงชัย รอง ผอ.เข็มมะรัต บุตรสุริย์ ควบคุมดูแลอำนวยความสะดวก