เกษียณอายุราชการ

วันที่ 23-24 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ผอ.กาญจนา สุภาศาสตร์ รอง ผอ.เข็มมะรัต บุตรสุริย์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ได้ร่วมใจจัดงาน มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ครูลิขิต เวทย์อุดม ครูพัชยาพร อินทร์ประโคน “เกียรติภูมิแห่งเสมา มุทิตาด้วยดวงใจ เรือจ้างถึงเส้นชัย สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ”