เข้าร่วมทักษะอาชีพ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 นายเข็มมะรัต บุตรสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า นายมิตรชัย ชัยสาร ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการงานอาชีพ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมฝึกทักษะอาชีพ ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านซับมะนาว ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี การทำโต๊ะ กระถางปลูกต้นไม้ ที่ล้างมือ ฝึกสอนโดยทีมงานโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) นำทีมโดยครูเกียรติศักดิ์ และทีมงาน