เตรียมความพร้อม ATK

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า นายเข็มมะรัตน บุตรสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมการสาธิตการใช้ชุดตรวจ ATK ที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีเจ้าหน้าที่จากทาง รพ.สต.บ้านซับมะนาว และทีมงานผู้ช่วย สมพร เทจอหอ