เยี่ยมบ้านนักเรียน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่จากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน กองทุนมูลนิธิคุณธรรมนำความรู้ (คนรักเด็ก) สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ออกเยี่ยม เด็กชายอิสระ คลังตุ้ย ชั้น ม.2/2 เด็กหญิงนิภาพร แถวจัตุรัส ชั้น ม.2/2 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า โดยได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และทุนการศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนต่อไป