โครงการสถานศึกษาปลอดภัย

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย อบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมจราจรปลอดภัย ว่ายน้ำเพื่อชีวิต วิธีปฐมพยาบาลเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิต (CPR)” โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมอบรม 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนอหว้า โรงเรียนบ้านเขาดิน โรงเรียนบ้านคลองนางาม โรงเรียนบ้านภูเงิน โรงเรียนบ้านซับมะนาว โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี และโรงเรียนบ้านธารนพเก้า