ทักษะอาชีพโดนัท ม.1-ม.3

ทักษะอาชีพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ทำโดนัท คณะครูระดับชั้น ม.1-ม.3 โดยมีครูคณิน รุ่งเรือง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการทำโดนัท สอนนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 ทำโดนัท รสกาแฟ รสโกโก้ รสวานิลา เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้การทำโดนัท สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้