ไทยทาดาเพื่อน้อง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร พนักงาน MITSU THAITADA ได้มาแบ่งปันความสุขให้น้อง ๆ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ในโครงการไทยธาดา เพื่อน้อง นำอาหาร เครื่องดื่ม ไอศครีม อุปกรณ์การกีฬา ทุนการศึกษา ให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรือง ขายสินค้าดีเป็นเทน้ำ เทท่า ครับ